Goniophotometer: Powrót do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomoc w pomiarze światła uwalnianego z obiektu u dołu różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, rola tego urządzenia wzrosło, zwłaszcza z racji pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na liście ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl analiza światła. W tym artykule, mamy zamiar porozmawiać o niektórych wspólnych zastosowań tudzież rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, tak aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, jak geneza światła jest jednorodne, owo jest legendarny jak Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, że istnieje duże autorytet w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, o ile chodzi o projektowanie i oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej poznać rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się deskrypcja zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, niemniej jednak daje punkt widzenia na to, aż do czego te urządzenia są używane.

Mogą one wspomóc w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą pomóc w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest mnóstwo mniejsze w porównaniu aż do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą pomóc w pomiarze jednorodności koloru tudzież skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy teraz nieco popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy kilka typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od rodzaju aplikacji a jej zastosowań. Dlatego ważne jest, ażeby poznać różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten typ urządzenia posiada stałą oś poziomą a ośka pionową połączoną prostopadle aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten odmiana jest wyposażony w stałą ośka pionową natomiast dołączoną ośka poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, tak aby pamiętać http://www.bronicki.pl, że tak jak model A jak natomiast rodzaj B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów model jednostki jest żywy aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii zaś poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten wariant charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, żeby pamiętać, iż wariant C jest atrakcyjny w charakterze struktury jednokolumnowe. Ten model struktury jest utworzony, podczas gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl zagadnienie biorąc, ów kategoria jest idealnym wyborem gwoli stałej lampy punktowej, lampy rurowej zaś innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome posiłki obrotowe tudzież blask osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był krótki deskrypcja zastosowań tudzież typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ten materiał pomoże Ci otrzymać daleko lepsze pojęcie tych jednostek.