Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co to jest urządzenie odbiorcze EMI i czym jest architektura do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma lub odbiornik EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) bądź w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania tudzież rozwiązywania problemów EMI, które cyklicznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu z wykorzystaniem całokształt planistyczny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności zanim wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby zoczyć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane za pośrednictwem sprzęt elektroniczny, odbiorniki EMI względnie analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami tudzież przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe tudzież analizatory widma, jednakowo jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, właściwie gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej natomiast częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane dzięki urządzenie odbiorcze EMI czy też analizator widma.

Co owo jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl lub wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na dwie rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pośrednictwem narzędzie elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia czy też awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to zręczność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie i ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają istotność na przebieg sposób EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane przy użyciu linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest zarówno przewodzony, kiedy tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego należałoby uzyskiwać testy EMI?

Istnieje mrowie czynników, które powodują, iż tryb EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna przeciwność w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją niemniej jednak wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl zaś personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC natomiast iż jeżeli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, do którego jest podłączony, i przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, dlatego że zasilacze służą dość jak „posłaniec” niż zarzewie problemów EMC.

Pozostaje jeszcze przedmiot kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest w znacznym stopniu http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest wysoce niższy niż wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im poprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.